INMET

INMET Konstrukcje Sp. z o.o.

Lisowczyków 38A
25-138, Kielce
woj. świętokrzyskie
Tel: (41) 366 06 75
E-mail: inmetkonstrukcje@wp.pl
NIP: 9591761119

Zakład Produkcyjny

Hubalczyków 30
25-668, Kielce
woj. świętokrzyskie
Tel: (41) 366 06 75
E-mail: inmetkonstrukcje@wp.pl

Polityka prywatności i pliki cookie

 

 

             Szanowni Państwo,

        

         Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

l  administratorem Państwa danych osobowych jest Inmet Konstrukcje

Sp. z o. o., ul. Lisowczyków 38A, 25-138 Kielce, zakład produkcyjny

ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce, NIP: 9591761119, adres e -mail: inmetkonstrukcje@wp.pl; numer tel. +48 41 366 06 75,

l  administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,

l   dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktów biznesowych, wykonania umowy kupna, sprzedaży, przesłania oferty handlowej , ustalenia terminu wykonania usługi, dochodzenia roszczeń z umów handlowych, rozpatrywania reklamacji i roszczeń. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy handlowej,

l  zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji celów oraz dane wynikające z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Zakres ten obejmuje w szczególności dane identyfikujące lub weryfikujące, dane kontaktowe oraz dane finansowe kontrahenta.

 

 

         Odbiorcami Państwa danych są:

l  banki, instytucje finansowe,

l  firmy zewnętrze, z którymi administrator ma podpisane umowy na świadczenie usług np. firmy transportowe, kurierskie, kooperacyjne,

l   zakłady ubezpieczeń oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, kancelarie prawne, spółki windykacyjne),

l   podmioty administracji publicznej i samorządowej,

l  firmy świadczące usługi, z których korzystamy w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego.

l   podmioty wykonujące usługi audytu.

        

         Przysługuje Państwu prawo do:

l  żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

l  żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

l  żądania usunięcia Państwa danych,

l  żądania przenoszenia danych,

l  żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

l  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

l  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

l  cofnięcia zgody w dowolnym czasie (w celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z biurem: Inmet Konstrukcje Sp. z o. o.,

ul. Lisowczyków 38A, 25-138 Kielce, NIP: 9591761119, adres

e -mail: inmetkonstrukcje@wp.pl; numer tel. +48 41 366 06 75.

         Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych oraz przez okres wynikający z obowiązują przepisów podatkowych i rachunkowych.

         Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie takiej informacji na podany powyżej adres e mail.Pliki cookie (ciasteczka).

Strona stosuje pliki cookie (ciasteczka). Pliki cookie to informacje, jakie Państwa przeglądarka internetowa

przekazuje na Państwa twardy dysk w celu przeprowadzenia zapisów. Użytkownik może być

zidentyfikowany, kiedy odwiedza stronę internetową dzięki plikowi cookie i można w ten sposób uprościć i

dostosować stronę zgodnie z osobistymi wymaganiami użytkownika. Mozliwe jest w dowolnym momencie

wyrażenie sprzeciwu na ustawienia plików cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce. Ustawione pliki

cookie mozna usunąć. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pliki cookie są dezaktywowane,

nie wszystkie funkcje na naszej stronie internetowej mogą być wykorzystane w pełnym zakresie.